User Tools

Site Tools


projektas_nr.13

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projektas_nr.13 [2015/12/14 21:54]
simonas
projektas_nr.13 [2016/01/03 11:20] (esamas)
simonas
Linija 26: Linija 26:
 [[http://​ardx.org/​VIDE05|Surinkimo video]] [[http://​ardx.org/​VIDE05|Surinkimo video]]
  
-**Kodas** (Nukopijuokite kodą į IDE atvertą langą). Atsisiųskite kodą iš: ( http://​ardx.org/​CODE05 ) (nukopijuokite tekstą ir įklijuokite įtuščia „Arduino“ skečą)+**Kodas** (Nukopijuokite kodą į IDE atvertą langą). Atsisiųskite kodą iš: ( http://​ardx.org/​CODE05 ) (nukopijuokite tekstą ir įklijuokite į tuščią „Arduino“ skečą)
  
 <​code>​ <​code>​
Linija 34: Linija 34:
  ​* ​    ​-----------------------------------------------------  ​* ​    ​-----------------------------------------------------
  *  *
- * Mes jau kontroliavome 8LED’us tačiau čia tai padaroma šiek tiek+ * Mes jau kontroliavome 8LED’us tačiau čiatai padaroma šiek tiek
  * kitaip. Vietoj to kad naudotume 8 kištukus naudosime tik 3  * kitaip. Vietoj to kad naudotume 8 kištukus naudosime tik 3
  * ir papildomą lustą.  * ir papildomą lustą.
Linija 44: Linija 44:
 //​PinDefinitions //​PinDefinitions
 //​PinDefinitions //​PinDefinitions
-//The74HC595uses a serialcommunication +//The74HC595 naudoja nuoseklųjį ryšį 
-//link which has three pins+//jungtis kuri turi 3 kištukus
 intdata = 2; intdata = 2;
 intclock = 3; intclock = 3;
 intlatch = 4; intlatch = 4;
  
-//Used for single ​LED manipulation+//Naudojama pavienių ​LED'ų valdymui
 intledState = 0; intledState = 0;
 constintON = HIGH; constintON = HIGH;
Linija 57: Linija 57:
  
 /* /*
- * setup() - this function runs once when you turn your „Arduino“ ​on + * setup() - ši funkcija pradeda veikti iš karto, kai tik įjungiate savo „Arduino“  
- ​* ​We set the three control pins to outputs+ ​* ​Nustatome savo 3 valdomus kaištukus į išeigos rėžimą
  */  */
 voidsetup() voidsetup()
Linija 68: Linija 68:
  
 /* /*
- * loop() - this function will start after setup finishes and then repeat + * loop() - ši funkcija prasidės iš karto po nustatymų, o tada kartosis 
- ​* ​we set which LED's we want on then call a routine which sends the states to the 74HC595+ ​* ​nustatome kuriuos ​LED'us įjungsime,  ​then call a routine which sends the states to the 74HC595
  */  */
 voidloop() ​           //​runoverandoveragain voidloop() ​           //​runoverandoveragain
projektas_nr.13.txt · Keista: 2016/01/03 11:20 vartotojo simonas