User Tools

Site Tools


projektas_nr.5

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
projektas_nr.5 [2015/12/03 11:17]
valius.benas
projektas_nr.5 [2015/12/03 11:51] (esamas)
valius.benas
Linija 9: Linija 9:
   *Mygtukai x2   *Mygtukai x2
   *Laidas x3   *Laidas x3
-  *10 kΩ rezistorius (Rudas-juodas-oranžinis) x2 +  *10kΩ rezistorius (Rudas-juodas-oranžinis) x2 
-  *560 omų rezistorius (Žalias-mėlynas-rudas) x1+  *560Ω rezistorius (Žalias-mėlynas-rudas) x1
   *Raudonas LED x1   *Raudonas LED x1
  
Linija 38: Linija 38:
    
  ​**Grandinė:​**\\  ​**Grandinė:​**\\
-LED prijungtas iš 13 kaiščio (pin 13) į neigiamą šaltinio polių \\ +LED prijungtas iš 13 kaiščio (pin 13) į neigiamą šaltinio polių (GND) per 560Ω rezistorių\\ 
-Mygtukas – kurį spausime, ​pridėtas ​prie antrojo kaiščio (pin 2) iš (+5V)\\ +Mygtukas – kurį spausime, ​prijungtas ​prie antrojo kaiščio (pin 2) iš (GND)\\ 
-10K rezistorius pridėtas prie 2 kaiščio (pin 2) ir eina iš neigiamo šaltinio poliaus (įžeminimo)+10K rezistorius pridėtas prie 2 kaiščio (pin 2) ir eina iš +5V
    
-Pastaba: daugelyje „Arduino“ ​schemų ​jau yra ledas (LED) ant „lentos“ ​prijungtas ​į 13 kaištį (pin 13).+Pastaba: daugelyje „Arduino“ jau yra šviesos diodas ​(LED) pačioje plokštėje ir prijungtas ​prie 13 kaiščio (pin 13).
    
 [[http://​www.arduino.cc/​en/​Tutorial/​Button|]] [[http://​www.arduino.cc/​en/​Tutorial/​Button|]]
Linija 53: Linija 53:
  
 // kintamieji pasikeis: // kintamieji pasikeis:
-int buttonState = 0;         // kintamasis ​spaudžiamajo ​mygtuko nuskaitymui ir būsenai.+int buttonState = 0;         // kintamasis mygtuko nuskaitymui ir būsenai.
  
 void setup() { void setup() {
-  // Inicijuojame ​ledo(LED) kaištį(pin) kaip išeigą:+  // Inicijuojame ​šviesos diodo(LED) kaištį(pin) kaip išeigą:
   pinMode(ledPin,​ OUTPUT); ​     ​   pinMode(ledPin,​ OUTPUT); ​     ​
-  // Inicijuojame ​ledo(LED) ​kaištį(pin) kaip įeigą:+  // Inicijuojame ​mygtuko ​kaištį(pin) kaip įeigą:
   pinMode(buttonPin,​ INPUT); ​       pinMode(buttonPin,​ INPUT); ​    
 } }
  
 void loop(){ void loop(){
-  // perskaitome spaudžiamojo ​mygtuko ​vertės ​būklę:+  // nuskaitome ​mygtuko būklę:
   buttonState = digitalRead(buttonPin);​   buttonState = digitalRead(buttonPin);​
  
-  // patinkriname ar spaudžiamasis ​mygtukas yra paspaustas. +  // patinkriname ar mygtukas yra paspaustas. 
-  // jeigu jis paspaustas, ​spaudžiamojo ​mygtuko būsena yra aukšta(HIGH):+  // jeigu jis paspaustas, mygtuko būsena yra žema (LOW):
   if (buttonState == HIGH) {        if (buttonState == HIGH) {     
-    // Įjungiame ​ledą(LED): ​   ​+    // Įjungiame ​šviesos diodą(LED): ​   ​
     digitalWrite(ledPin,​ HIGH);  ​     digitalWrite(ledPin,​ HIGH);  ​
   }    } 
   else {   else {
-    // Kitais atvejais išjungiame ​ledą(LED):+    // Kitais atvejais išjungiame ​šviesos diodą(LED):
     digitalWrite(ledPin,​ LOW);      digitalWrite(ledPin,​ LOW); 
   }   }
Linija 82: Linija 82:
 **Neveikia? Du sprendimo būdai:​** ​ **Neveikia? Du sprendimo būdai:​** ​
    
-  *Šviesa neįsijungia - spaudžiamasis ​mygtukas yra keturkampis ir dėl šios priežasties yra lengva jį įstatyti ne ta puse. Perstatykite ​spaudžiamąjį ​mygtuką 90 laipsnių kampu ir pažiūrėkite ar grandinė veikia.+  *Šviesa neįsijungia - mygtukas yra keturkampis ir dėl šios priežasties yra lengva jį įstatyti ne ta puse. Perstatykite mygtuką 90 laipsnių kampu ir pažiūrėkite ar grandinė veikia.
    
   *Šviesa negęsta (nebluksta) - kvailoka klaida, kurią visi kartais padarome, kada pereinate nuo šviesos įjungimo iki jos blukimo, nepamirškite perdėti LED'o laidą iš 13 kaiščio (pin 13) į 9 kaištį(pin 9).   *Šviesa negęsta (nebluksta) - kvailoka klaida, kurią visi kartais padarome, kada pereinate nuo šviesos įjungimo iki jos blukimo, nepamirškite perdėti LED'o laidą iš 13 kaiščio (pin 13) į 9 kaištį(pin 9).
  
 **Kodėl gi nepadarius geresnės programos?​** **Kodėl gi nepadarius geresnės programos?​**
-**Įjungimo mygtukas išjungimo mygtukas:​** +**Įjungimo mygtukasišjungimo mygtukas:​** 
-Sunkesnis bet irgi įdomus pavyzdys, vienas mygtukas įjungs LED'​ą,​ kitas išjungs. Pakeiskite kodą į:+Sunkesnisbet irgi įdomus pavyzdys, ​kai vienas mygtukas įjungs LED'​ą, ​kitas išjungs. Pakeiskite kodą į:
 <​code>​ <​code>​
 int ledPin = 13; // pasirinkite kaištį (pin) ledui (LED) int ledPin = 13; // pasirinkite kaištį (pin) ledui (LED)
projektas_nr.5.txt · Keista: 2015/12/03 11:51 vartotojo valius.benas