User Tools

Site Tools


elektro_intro

Vilniaus jėzuitų gimnazijos Ugdymo inovacijų centras

Mokomasis rinkinys. Versija 2.0

Atnaujinta 2015-11

Sudarytojas
Marius Narvilas
Vilniaus jėzuitų gimnazijos technologijų vyr. mokytojas,
Vilniaus miesto Technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas
Rinkinio vadovo recenzentai
Romas Čiupaila, Vilniaus Žemynos progimnazijos vyr. mokytojas
Vytautas Janušonis, VšĮ Robotikos mokykla mokytojas, VDA dizaino laboratorijos elektronikos specialistas
Knygos skaitmenizavimas
VšĮ Robotikos mokykla

© Marius Narvilas, 2015
© Elektronikos fondas, 2015 © VšĮ Robotikos mokykla, 2015

Knygą leidžiama naudoti ir platinti be autorių atskiro sutikimo, nurodant šaltinį ir autorystę.

elektro_intro.txt · Keista: 2015/11/09 11:57 vartotojo zrc1lt