User Tools

Site Tools


elektronika_osci2

Užduotys su osciloskopu - variklio valdymas su NE555 mikrovaldikliu

Užduotis: Su NE555 mikroschema reikia valdyti variklį 3-mis režimais:

 • Aktyvavus 1 padėtį, variklis veiktų 50% pajėgumu
 • Aktyvavus 2 padėtį, variklis veiktų 75% pajėgumu
 • Aktyvavus 3 padėtį, variklis veiktų 90% pajėgumu

Yra pateikta surinkimo schema, oscilografo pagalba patikrinkite ar 3-mis padėtimis variklis veikia kaip aprašyta viršuje. Jeigu ne, keisdami R1, R2 bei R3 reikšmes padarykite, kad variklis veiktų pagal reikalaujamus pajėgumus. Turėkite omenyje, kuo didesnė R1, R2, R3 reikšmė, tuo didesnis sukimosi greitis ir atvirkščiai.

Naudojami komponentai:

 • R1 – 50KOhm varža.
 • R2 – 4.7kOhm varža.
 • R3 – 1kOhm varža.
 • R4 – 2kOhm varža.
 • R5 – 100Ohm varža.
 • TI NE555 mikroschema.
 • T1 – TIP122 transistorius.
 • C1 – 100nF kondensatorius.
 • D1 – 1N4007 diodas.
 • Variklis.
 • Dvi 9V baterijos.

Instrukcija: Visu pirma, prijunkite „probą“ prie elektrinės schemos. „Probo“ liestuką reikia prijungti prie NE555 3-čio pin‘o (OUTPUT) įšėjimo, o „probo“ įžeminimą prijungti į NE555 1-mą pin‘ą (GND).

Osciloskopo valdymo instrumentai

Pradėkite:

 1. Įjunkite osciloskopą.
 2. Patikrinkite, į kurį kanalą prijungtas “probas” (CH1 arba CH2), įsitikinkite, ar tas kanalas aktyvuotas (jeigu aktyvuotas, CH1/ CH2 šviečia žalia spalva). Jeigu neaktyvuotas, įjunkite kanalą paspausdami CH1/CH2 mygtukus. Jis užsidegs žalia spalva.
 3. RUN/STOP mygtukas turi šviesti žalia spalva (paspauskite jį, jeigu šviečia raudonai).
 4. Sukdami didįjį sukiklį esantį kairiau, susireguliuokite įtampos skalę taip, kad signalas būtų pilnai matomas ekrane.
 5. Sukiodami didįjį sukiklį esantį dešiniau, sureguliuokite laiko skalę - “prisiartinkite/nutolinkite” signalą taip, kad puikiai jį matytumėte.
 6. Paspauskite Measure mygtuką.
 7. Paspauskite vidurinį mygtuką (3-čią nuo viršaus), kad patektumėte į Time nustatymų skiltį.
 8. Sukdami ratuką, eikite per pasirinkimus žemyn, kol sustosite ant +Duty skilties ir paspauskite ratuką, taip pasirinkdami aktyvuoti šį parametrą.
 9. Ekrano apačioje pasirodys “+Duty” užrasas.

Aktyvavus elektrinėje grandinėje 1 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, turėtų ekrane matytis toks vaizdas (galima nedidelė paklaida):

Aktyvavus elektrinėje grandinėje 2 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, turėtų ekrane matytis toks vaizdas (galima nedidelė paklaida):

Aktyvavus elektrinėje grandinėje 3 padėtį ir pradėjus matuoti oscilografu, turėtų ekrane matytis toks vaizdas (galima nedidelė paklaida):

Teisingos varžos:

R1 – 20KOhm varža (91% PWM).

R2 – 3.3kOhm varža (75% PWM).

R3 – 220Ohm varža (50% PWM).

elektronika_osci2.txt · Keista: 2016/01/24 13:01 vartotojo ignas