User Tools

Site Tools


elektronika_osci4

Užduotys su osciloskopu - potenciometrais keičiamo dažnio tono generavimas

Užduotis: - sukursime muzikinį „sintezatorių“.

Imame BreadBoard‘ą ir surenkame šią schemą. Ant BreadBoardo ji atrodys sudėtinga, tad stenkitės daryti pagal jau padarytą (geriausiai surinkusio kolegos) pavyzdį.

Patikrinkite, ar veikia Jūsų surinkta schema. Paspaudus kurį nors iš 4-ių mygtukų, schemoje įtaisytas garsiakalbis turi suzvimbti.

Dabar pasiimkite osciloskopą ir prijunkite jo geltonąjį probą. Įsijunkite jį. Probo ground‘ą junkite prie schemos GND (baterijos minusinio poliaus). O jutiklį/adatą/kabliuką prijunkite (įsmeigdami atskirą laidą) prie „555“ mikroschemos išėjimo (t.y. 3-čios) kojos.

Osciloskopo nustatymas signalo paieškai:

  1. Įsijunkite pirmą kanalą, prie kurio prijungėte geltonai žymėtą probo laidą;
  2. Paspauskite ant schemos esantį pirmą mygtuką ir jį laikykite, kad schema grotų;
  3. Paspauskite osciloskopo mygtuką “auto” arba suraskite signalą manualiniu būdu (skaityti osciloskopo instrukciją);
  4. Paspauskite mygtuką “measure”;
  5. Pasirinkite “Time”;
  6. O tada “Freq”;
  7. Ekrano apačioje turėjo atsirasti “Freq(1)=” kuris ir parodys iš grafo apskaičiuotą dažnį.

Dabar, paspaudę ir laikydami surinktos schemos pirmąjį mygtuką, potenciometru nustatykite 1kHz dažnį, kas, tarkime, atitiks natą „DO“;
Analogiškai, tik su antru mygtuku ir potenciometru sureguliuokite 2kHz dažnį kuris, sakykime, atitiks natą „RE“.
Trečiam padarykite 3kHz – “MI”;
O ketvirtam 4kHz – “FA”.

Ir štai jau turime šiokį tokį muzikinį instrumentą.

elektronika_osci4.txt · Keista: 2016/01/28 12:40 vartotojo vytautas