User Tools

Site Tools


priedai_nr.5

Priedai Nr. 5. Nevok! Mašinoje įrengėme signalizaciją

  • Įstatome virpesių jutiklį ir prie (-) kojelės prijungiame 1MΩ varžą

  • Virpesių jutiklio kojelę (-) taip pat laidu sujungiame su Arduino analogine jungtimi A0
  • Varžos kojelę, kuri nesujungta su jutikliu, jungiame prie neigiamo bėgio (-).

  • Virpesių jutiklio kojelę (+) sujungiame su neigiamu bėgiu (-)
  • Teigiamą bėgį raudonu laidu sujungiame su Arduino 5V jungtimi.
  • Neigiamą bėgį juodu laidu sujungiame su Arduino GND jungtimi.

  • Įstatome pjezo signalizatorių
  • Jo neigiamą kojelę sujungiame su 560Ω varža
  • Likusią varžos kojelę įstatome į neigiamą bėgį (-)

  • Likusią pjezo signalizatoriaus kojelę prijungiame prie Arduino 13tos skaitmeninės jungties.

4. Per lietų įsijungiame valytuvus

priedai_nr.5.txt · Keista: 2016/01/31 19:01 vartotojo simonas