User Tools

Site Tools


grandines_2

2. Šviesos diodai. Lygiagrečiai ir nuosekliai

Rezultatas - Šviečiantys šviesos diodai LED1-LED3. Šviesos diodai grandinėje gali būti sujungti lygiagrečiai (a pav.) arba nuosekliai (b pav.).

Naudojami elementai:

R1-R3 - 470 Ω Rezistorius (Geltonas, violetinis, rudas) 3vnt.
LED1-LED3 - Difuziniai šviesos diodai 5 mm (raudoni) 3vnt.
S1 - Jungiklis (padaromas sujungiant du laidų galus)
9 V baterija

Teorija (Omo dėsnis)

Omo dėsnis aprašo ryšį tarp įtampos, srovės ir varžos grandinėje: U=I*R.

Jungiant grandinę lygiagrečiai ( a pav.), kiekvienoje grandinės šakoje (šiuo atvėju R1 ir LED1 sudaro vieną šaką, R2 ir LED2 sudaro kitą šaką ir t.t.), įtampa (U) yra vienoda ir lygi 9V. Tačiau elektros srovės (I) dydis gali skirtis. Srovės dydis šakoje randamas, padalinus šakos įtampą iš visos šakos varžos(R). I=U/R. Taip sužinome kokio stiprumo srovė teka per šviesos diodus.

Jungiant grandinę nuosekliai ( b pav. ), elektros srovė (I) visoje grandinėje yra vienoda, tačiau įtampa (U) skiriasi. Žinant elemento varžą (R), galima surasti įtampą kuri susidaro elemente (pvz. šviesos diode) pagal omo dėsnį: U=I*R.

Taip pat visus dydžius galima išmatuoti su multimetru, taip pasitikriname ar teisingai apskaičiavome reikšmes.

Užduotis:

  1. Surinkite grandinę (a pav.). Šviesos diodus sujunkite lygiagrečiai. Įjunkite jungiklį ir pažiūrėkite, ar visi šviesos diodai užsižiebs. Jei ne visi, tai kodėl?
  2. Surinkite grandinę (b pav.). Šviesos diodus sujunkite nuosekliai. Įjunkite jungiklį ir žiūrėkite, kaip šviečia šviesos diodai.

Pavyzdžiai kaip surinkti grandinę

Šviesos diodų panaudojimo pavyzdžiai:

Trečioji pamoka. Šviesos diodai ir potenciometras

grandines_2.txt · Keista: 2016/01/25 11:37 vartotojo simonas